VAARA

VERENIGING ARBEIDSRECHT ADVOCATEN OOST-NEDERLAND

mr R.K.A. Kop

Kop Advocaten

Beëdigd in 1996

Molenveldlaan 158
Molenveldlaan 158
6523 RN Nijmegen

Tel: 024 - 73 703 76/06 / 533 08 440
Fax:


© Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Oost-Nederland | Fotografie Jet Budelman | Design Tinstone | Contact