VAARA

VAARA

VERENIGING ARBEIDSRECHT ADVOCATEN OOST-NEDERLAND

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de VAARA staat open voor advocaten, die:

  • de Grotius-opleiding of de Postacademische Leergang Arbeidsrechtopleiding (PALA) of vergelijkbare opleiding arbeidsrecht met succes hebben afgerond; en
  • ten minste vijf jaar voorafgaande aan de datum van aanmelding als advocaat zijn ingeschreven, overeenkomstig het bepaalde in de advocatenwet en in die periode als zodanig hebben gewerkt; en
  • ten minste 33% van de door hen als advocaat uitgeoefende praktijk uit arbeidsrecht bestaat.

Onder bijzondere, in de statuten van de VAARA omschreven voorwaarden kan van deze toelatingseisen worden afgeweken.

De contributie bedraagt in 2020 € 200,- per jaar.
U kunt zich elektronisch aanmelden als aspirant-lid via het onderstaand formulier.

Na ontvangst van uw verzoek sturen wij een e-mail met verdere instructies omtrent de afhandeling van uw aanmelding.


Lid worden?


© Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Oost-Nederland | Fotografie Jet Budelman | Design Tinstone | Contact